Josh Schwartz framgång

Josh Schwartz är en succé i tv-världen

Som 26-åring skapade Josh Schwartz tv-serien O.C. och succén lät inte vänta på sig. Serien hade premiär 2003 men lades ner 2007 på grund av sviktande tittarsiffror. Avsnittet The Rivals i första säsongen hade över tolv miljoner tittare, att jämföra med den fjärde säsongen som knappt hade fyra miljoner tittare per avsnitt. Josh Schwartz hade dock bara lagt grunden till sin framgång; samma år som O.C. lades ner skapade han ytterligare två serier, nämligen Gossip Girl och Chuck. Det går inte att blunda för Schwartz framgångar och hans inflytande på ungdomars liv.

O.C. och Gossip Girl bär många likheter, men den mest tydliga är att serierna handlar om överklass-ungdomar. De har även gemensamt att kvinnor som tävlar om kärlek, status och möjligheter är en central del i handlingen. Serierna är sprungna ur en ekonomisk kraft som ville fånga ungdomar; de är en lukrativ målgrupp ur flera perspektiv. För att förstå seriernas framgång är det avgörande att förstå samspelet mellan seriernas underliggande värderingar och hur de samspelar med publiken. På många sätt har serierna triggat ungdomar på samma sätt som effektiv marknadsföring.

Chuck skiljer sig ordentligt från både O.C. och Gossip Girl. Chuck liknas hellre vid actionkomedier än ungdomsdramer. Serien handlar om Chuck, en datornörd, som blir jagad av CIA-agenter eftersom han sitter på känslig regeringsinformation. Vid sidan av att bli jagad av CIA-agenter försöker Chuck leva sitt vanliga liv. Serien har en trogen tittarskara men har aldrig slagit igenom ordentligt som O.C. eller Gossip Girl.

Josh Schwartz framgång vilar i att han på ett skickligt sätt fångat ungdomars drömmar, och därigenom skapat en kult som vuxit sig större än Gossip Girl själv. Han har förändrat ungdomars sätt att se ut, att vara och uppföra sig. Det är om något är ett kvitto på hur stort inflytande Josh Schwartz, genom O.C. och Gossip Girl, haft på ungdomar.

Josh Schwartz